News

The EU supports the IBC Robotics innovative environmental container cleaning

In the hard competition, the IBC -Robotics won support from EU programs for small and medium businesses. Normally win only 5-10% of applications support. The company’s method of using robots to blast the inside of the container with dry ice is completely free of chemicals and dirt is collected in a closed system. It also means a radical improvement of the working environment. ”

Title: EcoContainerCleaner, supported with 50 000 € through theme: Small business innovation research for Transport, 6 months starting July first 2015.
Much needed injection of capital leads to increased confidence from private investors and banks
Modification of prototype as well as tests.
A market study and a business plan for investors.
Company removed intended project leader – disagreements
Intends to apply for prolongation

For more information, please contact

Kerstin Eriksson

kerstin.eriksson@ibcrobotics.se

+46 (0)70 64 55 222

IBC Robotics AB

Royne Rönnbäck

info@ibcrobotics.se

+46 (0)70 75 00 304

 

 

I stenhård konkurrens har IBC –Robotics vunnit stöd från EU:s program för små och medelstora företag. Normalt vinner bara 5-10 % av ansökningarna stöd. Företagets metod att med robot blästra insidan av containers med kolsyreis är helt fri från kemikalier och all smuts samlas upp i ett slutet system. Den innebär också en radikal förbättring av arbetsmiljön.”

 

För mer information välkommen att kontakta

Kerstin Eriksson

kerstin.eriksson@ibcrobotics.se

+46 (0)70 64 55 222

IBC Robotics AB

Royne Rönnbäck

info@ibcrobotics.se

+46 (0)70 75 00 304